icon-1

BeBoyz's Diary

บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ของชีวิต บันทึกความทรงจำดี ๆ ที่ผ่านเข้ามา อาทิ การเดินทางท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บอกเล่าเรื่องราวหรือไอเดียที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น

Internet Marketing

นำเสนอรูปแบบการทำงานออนไลน์ ในรูปแบบโปรเจกต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์จริง รวมถึง แนะนำเครื่องมือที่น่าจะมีประโยชน์ในการทำงาน

Other

หมวดหมู่อื่นๆ นี้ แยกออกมาเฉพาะบทความที่ไม่เข้าพวกกับ 2 หมวดแรก บางทีก็งงเหมือนกันว่าจะเอาไปใส่ในหมวดหมู่ไหนดี คิดไม่ออกก็จับใส่หมวด other นี้ไว้ก่อน