เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นเมตตา ปี 2517 พุทฺธาจาโร (พระญาณสิทธาจารย์) วัดถ้ำผาปล่อง

5,000 ฿

ด้านพุทธคุณของเหรียญเมตตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง กล่าวกันว่า มีความโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมากสมชื่อ ที่สำคัญยังมีพุทธคุณในด้านแคล้วคลาด ป้องกันภัยอีกด้วย

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

เหรียญหลวงปู่สิม รุ่นเมตตา ปี 2517 เหรียญเมตตา

พระญาณสิทธาจารย์ หรือ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ท่านมีนามเดิมว่า สิม วงศ์เข็มมา เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๕๒ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีระกา เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. ที่บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ครั้นเมื่อท่านอายุ ๑๗ ปี ได้ขอบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดศรีรัตนาราม โดยมี พระอาจารย์สีทอง เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมาคณะกองทัพธรรมของ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ได้เดินธุดงค์มาจากจังหวัดหนองคาย เพื่อมาเผยแพร่ธรรมปฏิบัติแก่ประชาชน โดยเดินทางมาถึงวัดศรีสงคราม ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม สามเณรสิม จึงได้มีโอกาสเดินทางไปฟังธรรม ทั้งจากพระอาจารย์ใหญ่ คือ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม และ ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล สามเณรสิมได้เฝ้าสังเกต ข้อวัตรปฏิบัติของท่านพระอาจาย์มั่น ท่านพระอาจารย์สิงห์ และพระอาจารย์ มหาปิ่น และได้บังเกิดความเลื่อมใสอย่างมาก จึงตัดสินใจขอถวายตัวเป็นศิษย์ พระอาจารย์มั่น

หลวงปู่สิม ได้รับสมณศักดิ์ “พระครูสันติวรญาณ” ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๒ และได้รับพัดยศโดยเลื่อนจากสมณศักดิ์ที่ “พระครูสันติวรญาณ” เป็น “พระญาณสิทธาจารย์” ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ และในคืนวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๓๕ หลวงปู่ท่านได้มรณภาพในเวลาประมาณ ตีสาม สิริรวมอายุของหลวงปู่ ๘๒ ปี ๙ เดือน ๑๙ วัน อายุพรรษา ๖๓ พรรษา

เมื่อสามเณรสินอายุครบบวช ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดศรีจันทราวาส ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ โดยมีเจ้าคุณพระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดดวงจันทร์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “พุทฺธาจาโร”

สำหรับ เหรียญรุ่นเมตตานี้ มีการสร้างทั้งหมด ๔ เนื้อ คือ ทองคำ เนื้อเงิน นวโลหะ และ ทองแดง เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ เพราะออกแบบรูปหลวงปู่ครึ่งองค์ได้คล้ายคลึงกับหลวงปู่เป็นอย่างมาก ซึ่งที่มาของ เหรียญรุ่นเมตตาหลวงปู่สิม เกิดจาก คุณธงชัย อุดมความสุข ซึ่งได้ชวนเพื่อนขึ้นไปกราบนมัสการท่านหลวงปู่สิม บนถ้ำผาปล่อง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พศ. ๒๕๑๗ โดยได้ตั้งเจตนาและอธิฐานจิตไว้แล้วว่าจะขออนุญาตท่านจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนของท่าน เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปซื้อยารักษาโรคให้แก่ภิกษุสงฆ์ที่อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์ เชียงใหม่และผู้ป่วยโรคปอด ในโรงพยาบาลโรคปอดเชียงใหม่ ส่วนที่เหลือก็นำถวายให้ทางสำนักสงฆ์วัดถ้ำผาปล่องไว้ก่อสร้างวัตถุในวัดด้วย

การดำเนินการสร้างครั้งนี้ คุณธงชัย มีความตั้งใจอย่างมากให้ได้ตรงตามเจตนา ยังได้รับความเมตตาช่วยเหลือจาก ท่านพระครูใบฎีกาณรงค์ชัย รักขิตสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าทรงคุณ จังหวัดปราจีนบุรี รับเป็นธุระเรื่องแผ่นยันต์ลงจาร จากพระอาจารย์สายกรรมฐานอีกหลายๆรูป และแผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นนาค จากหลวงปู่สิม พุทธาจาโร นำมาหล่อหลอมกับพระชุดเมตตานี้ โดยรายละเอียดจำนวนการสร้างมีดังนี้
๑. เหรียญเมตตาเนื้อทองคำ ๖๗ เหรียญ
๒. เนื้อเงิน ๙๙๙ เหรียญ
๓. เนื้อนวโลหะ ๑,๑๑๑ เหรียญ
๔. เนื้อทองแดง ๗,๗๗๗ เหรียญ

ทั้งนี้ได้มีนำพระบางส่วนจัดเข้าชุดกรรมการจำนวน ๒๒๗ ชุด ชุดหนึ่งมี ๖ องค์ประกอบด้วย
๑. พระฉีดซุ้มกอรูปเหมือน ตอกโค๊ด”ธา”
๒. เหรียญเมตตาเนื้อเงิน ตอกโค๊ด”นะ”
๓. เหรียญเมตตาเนื้อนวโลหะ “ธา”
๔. เหรียญเมตตาเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ตอกโค๊ด”ธา”
๕. เหรียญเมตตาเนื้อทองแดงผิวไฟตอกโค๊ด”ยะ”
๖. พระปิดตาเนื้อผงคลุกรักปิดทอง

ด้านพุทธคุณของเหรียญเมตตาหลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง กล่าวกันว่า มีความโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมากสมชื่อ ที่สำคัญยังมีพุทธคุณในด้านแคล้วคลาด ป้องกันภัยอีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณไชยเดช ไฝทอง